DERİDESEN ETİKET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Bilgilendirme Metninde belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bu formu doldurarak formun imzalı bir nüshası;

 

            İkitelli OSB Aykosan San. Sitesi 2.Kısım 5-B Blok No:1/1 Başakşehir - İstanbul adresine posta ya da elden,

            Form taratılarak, kvkk@deridesen.com.tr adresine elektronik posta yolu ile İletilmelidir.

 

Formun gönderilmesi amacıyla içine konulan zarf üzerine veya elektronik posta konu başlığına hak kaybına uğramamanız ve size erken dönüş yapabilmemiz adına  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi eklenmelidir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

1.                  Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

Ad Soyad                          :

TC Kimlik Numarası        :

Telefon Numarası           :

Elektronik Posta              :

Adres    :

2.                  Şirketimiz İle Olan İlişki (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

3.           Lütfen KVK Kanunu Kapsamındaki Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz:

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi:

İmza :

 

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Şirket, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir

#DERİDESENSUSTAINABLE #DERİDESENSUSTAINABLE #DERİDESENSUSTAINABLE #DERİDESENSUSTAINABLE #DERİDESENSUSTAINABLE #DERİDESENSUSTAINABLE #DERİDESENSUSTAINABLE #DERİDESENSUSTAINABLE #DERİDESENSUSTAINABLE #DERİDESENSUSTAINABLE

Follow DeriDesen!
Global products for global brands